เปิดจอง : จตุคาม-รามเทพ
รุ่น "ก้องปฐพี"(รวย ดัง มั่งมี ตลอดกาล)


วัตถุประสงค์ในการสร้าง : ด้วยมูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือก (ประเทศไทย) และคณะศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ ได้มีดำริที่จะจัดสร้างองค์ "จตุคามรามเทพ" รุ่น ก้องปฐพี เพื่อนำรายได้สมทบทุนการจัดสร้าง "พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่" ซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีขนาดความกว้างของฐานเจดีย์ถึง 58 เมตร สูง 90.90 เมตร ภายในเจดีย์มี 5 ชั้น ชั้นที่หนึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ ชั้นที่สอง เป็นหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้นที่สามแขวนระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก ชั้นที่สี่ เป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณ และชั้นที่ห้าเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุ โดยขณะนี้การก่อสร้างเจดีย์ได้ดำเนินการมาจนใกล้สำเร็จแล้ว เหลือเพียงส่วนยอดของเจดีย์ที่รองบประมาณในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ส่วนองค์ "จตุคามรามเทพ" รุ่น ก้องปฐพี นี้ ได้รวบรวมเอามวลสารจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทุกภาคของ แผ่นดินไทย และมวลสารจากดินแดนมหาพุทธบารมี ทั้งอินเดีย และเนปาล รวมถึงพลังศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ มารวมไว้ในองค์จตุคามรามเทพชุดนี้ และมีการประกอบพิธีกดพิมพ์นำฤกษ์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์(สมเด็จเกี่ยว) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร ในวันที่ 27 มิ.ย. 2550 และพิธีมหาเทวาภิเษก ณ วัดมหาธาตุ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช สะดือทะเล ปากพนัง และ ฐานพระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่ ที่วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่


พิธีกรรม ๙ วาระมหามงคล

พิธีกรรม ๙ วาระมหามงคล
(ครบถ้วนพลังธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ)

วาระที่ 1 ประกอบพิธีบวงสรวงมวลสาร ณ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 โดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
วาระที่ 2 ประกอบพิธีบวงสรวงขออนุญาตท้าวจตุคามและท้าวรามเทพ ณ วัดพุทไธศวรรย์ จ. พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 มิถุนายน 2550 โดยมีพราหมณ์สุวรรณ แก่นจันทร์ เป็นผู้ประกอบพิธี
วาระที่ 3 ประกอบพิธีกดพิมพ์ปฐมฤกษ์ ณ ตำหนักสมเด็จวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กับ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ เป็นประธานร่วม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 15.59 น.
วาระที่ 4 ประกอบพิธีเจิมแป้ง จารอักขระ โดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ที่วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.09 น.
วาระที่ 5 ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าสมุทร ปลุกเสกกลางทะเล ณ สะดือทะเล ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วาระที่ 6 ประกอบพิธีบวงสรวงกลางหาว ณ ยอดเขาพนมเบญจา จ.กระบี่ วันที่
วาระที่ 7 ประกอบพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช
วาระที่ 8 ประกอบพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
วาระที่ 9 ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ที่วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ โดยมีหลวงพ่อจำเนียร สีเลเสฏโฐ เกจิสายเขาอ้อและเกจิดังทั่วประเทศ เป็นผู้ประกอบพิธี วันที่ 23 ตุลาคม 2550

**..หมายเหตุ ร่วมอนุโมทนาสมทบปัจจัยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับการจารึกชื่อไว้ ณ มหาเจดีย์ระฆังใหญ่ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ ตลอดกาลนาน


   

รายการจองวัตถุมงคล จตุคามรามเทพ “ ก้องปฐพี ”
ที่ รุ่นแรกรุ่นเดียว หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ สร้างเอง จำนวน (องค์) ราคาออกวัด ราคารวม
1. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 ซ.ม. รุ่นกดพิมพ์นำฤกษ์โดย 2 สมเด็จ-2 นิกาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว),
สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ โดยมีหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ วัดถ้ำเสือ จารอักขระยันต์ ๙ มหามงคล
เนื้อราชันย์ดำ,เนื้อราชันย์ขาว,เนื้อก้นครกลายเสือ ปัดทอง ตอกโค๊ต รวม 3 องค์
333 ชุด 10,000 10,000
2. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 ซ.ม.ปัดทอง ราชันย์ดำ, ราชันย์ขาว, แดงแรงฤทธิ์, เหลืองมหาราช,ชมพูทวีป,
เขียวก้องหล้า, ส้มสดใส, ฟ้าคว้าเงินทอง, ม่วงทรงเดช, ก้นครกลายเสือ
1,999 499 499
3. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 ซ.ม. ราชันย์ดำ, ราชันย์ขาว, แดงแรงฤทธิ์, เหลืองมหาราช,ชมพูทวีป,
เขียวก้องหล้า, ส้มสดใส, ฟ้าคว้าเงินทอง, ม่วงทรงเดช, ก้นครกลายเสือ
1,999 399 399
4. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 3.5 ซ.ม. ปัดทอง ราชันย์ดำ, ราชันย์ขาว, แดงแรงฤทธิ์, เหลืองมหาราช,ชมพูทวีป,
เขียวก้องหล้า, ส้มสดใส, ฟ้าคว้าเงินทอง, ม่วงทรงเดช, ก้นครกลายเสือ
1,999 399 399
5. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 3.5 ซ.ม. ราชันย์ดำ, ราชันย์ขาว, แดงแรงฤทธิ์, เหลืองมหาราช,ชมพูทวีป,
เขียวก้องหล้า, ส้มสดใส, ฟ้าคว้าเงินทอง, ม่วงทรงเดช, ก้นครกลายเสือ
1,999 299 299
6. ผ้ายันต์ 9 องค์พ่อจตุคามรามเทพ ผ้าแพรเนื้อดี ขนาด 12x12 นิ้ว 19,999 299 299
         

"ก้องปฐพี" ชุดกรรมการ (ชุดเล็ก) 333 ชุด
มูลค่า 18,179 บาท
บูชาเป็นชุดราคาพิเศษเพียง 13,999 บาท
ที่ รวม 6 รายการ จตุคามรามเทพเนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ 23 องค์ + ผ้ายันต์ 1 ผืน รายละเอียดดังนี้
1. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 ซ.ม. รุ่นกดพิมพ์นำฤกษ์โดย 2 สมเด็จ-2 นิกาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว),
สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ โดยมีหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ วัดถ้ำเสือ จารอักขระยันต์ ๙ มหามงคล
เนื้อราชันย์ดำ,เนื้อราชันย์ขาว,เนื้อก้นครกลายเสือ ปัดทอง ตอกโค๊ต รวม 3 องค์
2. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 ซ.ม.ปัดทอง เนื้อราชันย์ดำ, เนื้อราชันย์ขาว, เนื้อราชันย์ชมพูทวีป,
เนื้อราชันย์ฟ้าคว้าเงินคว้าทอง, เนื้อก้นครกลายเสือ รวม 5 องค์
3. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 ซ.ม. เนื้อราชันย์ดำ, เนื้อราชันย์ขาว, เนื้อราชันย์ชมพูทวีป,
เนื้อราชันย์ฟ้าคว้าเงินคว้าทอง,เนื้อก้นครกลายเสือ รวม 5 องค์
4. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 3.5 ซ.ม. ปัดทอง เนื้อราชันย์ดำ, เนื้อราชันย์ขาว, เนื้อราชันย์ชมพูทวีป,
เนื้อราชันย์ฟ้าคว้าเงินคว้าทอง,เนื้อก้นครกลายเสือ รวม 5 องค์
5. เนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 3.5 ซ.ม. เนื้อราชันย์ดำ, เนื้อราชันย์ขาว, เนื้อราชันย์ชมพูทวีป,
เนื้อราชันย์ฟ้าคว้าเงินคว้าทอง,เนื้อก้นครกลายเสือ รวม 5 องค์
6. ผ้ายันต์ 9 องค์พ่อจตุคามรามเทพ ผ้าแพรเนื้อดี ขนาด 12x12 นิ้ว
   

สนใจติดต่อ. 086-357-2545, 081-658-1999

รับวัตถุมงคล วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550

* หมายเหตุ ร่วมอนุโมทนาสมทบปัจจัยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ได้รับการจารึกชื่อไว้ ณ มหาเจดีย์ระฆังใหญ่ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ ตลอดกาลนานเทอญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าหลัก | สมาชิก vip | สมัครเปิดร้านค้า | โชว์เผื่อขาย | โชว์ของสะสม | ข่าววงการพระ | ศึกษาก่อนสะสม | ถามเซียน | ติดต่อเรา
Copyright © 2003-2014 Krusiam.com All rights reserved.
เสนอแนะปัญหาความผิดพลาด