เงินเยียวยาโควิด สมัครยากไหม? พร้อมแนะนำการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาปี 2024

เงินเยียวยาโควิด 2500 รอบล่าสุดสำหรับผู้ประกันตนม.33

เงินเยียวยาโควิดรอบใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ประกันตนม.33 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2500 บาท ซึ่งเงินเยียวยาโควิดดังกล่าวนี้จะอนุมัติวันที่ 7 กันยายน 2567 ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนต้องเป็นผู้ประกันตนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงโควิด 2024 ทั้ง 13 จังหวัด โดยรอบแรกทางรัฐก็ได้ให้เงินเยียวยารัฐบาลไปแล้ว 2500 บาท เมื่อรวมกับเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่ล่าสุดจะเท่ากับว่าผู้เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาจะได้รับเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มาได้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงจะไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด 2500 บาท แต่ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะหากได้เช็คสิทธิเงินเยียวยาจะพบว่ายังมีโครงการเงินเยียวยาโควิดอีกบางโครงการที่ท่านจะได้รับ เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอบที่สอง โดยท่านสามารถรอรับเงินเยียวยาจากโครงการดังกล่าวนี้จำนวนเงิน 1500 บาทได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2024 ที่จะถึงนี้

จังหวัดใดบ้างที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาโควิด ม.33 2500 บาท 

สำหรับโครงการเยียวยา 2500 บาทเพื่อผู้ประกันตนม.33 ที่เดือดร้อนเรื่องเงินล่าสุดนี้ ทางรัฐบาลได้อัดฉีดเงินเยียวยาโควิดให้กับเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดพท้นที่สีแดง 13 จังหวัด โดยสามารถลงทะเบียนเงินเยียวยาได้ ประกอบไปด้วยหลายภูมิภาค อย่างภาคกลางก็เช่น กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร  ในส่วนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ส่วนภาคตะวันออก เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังไม่มีมติที่จะได้รับเงินเยียวยาโควิดแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี นอกจากเงินเยียวยาโควิดม.33 นี้แล้ว ยังมีเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่ล่าสุดอย่างโครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอบที่2 ที่ให้บริการทุกจังหวัด เป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลให้ผ่านแอปเป๋าตังเป็นเงินทั้งสิ้น 1500 บาท สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้แล้ว ในอนาคตอาจจะมีโครงการเยียวยาอีกมากเช่นกันหากแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นหรือยังไม่สามารถคลี่คลายโควิด19 ไปได้

กระตุ้นยอดขายร้านค้าผ่านเงินเยียวยาโควิด

ในรอบปี 2567 นี้ เราอาจจะได้เห็นร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าร่วมโครงการเงินเยียวยารัฐบาลมียอดขายที่ดีขึ้นและหนาแน่นไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยผ่านเงินเยียวยาโควิดที่ตนได้รับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเยียวยาคนละครึ่ง เงินเยียวยาโควิดม.33 หรือลงทะเบียนเงินเยียวยาเราชนะ เป็นต้น 

ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่รัฐบาลให้เงินเยียวยาโควิด แต่ถ้ามองในภาคเศรษกิจโดยรวมแล้วยังห่างไกลกับก่อนที่เกิดโควิดอย่างมาก ดังนั้น เราต้องติดตามในระยะยาวว่าหากไม่มีเงินช่วยเหลือจากทางรัฐแล้ว พ่อค้าแม่ค้า และผู้คนทั่วไปจะสามารถประคับประคองตัวเองไปได้หรือไม่ ซึ่งหากรัฐบาลไม่ได้อัดฉีดเงินเยียวยารัฐบาล คนส่วนใหญ่ก็คงประหยัดและไม่กล้าใช้เงิน ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศและประชาชนชาวไทยทุกคนต้องร่วมกันหาทางผ่านไปให้ได้