พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 อนุมัตินานไหน พร้อมาดูวิธีขอเกียรตินาคินพักชําระหนี้รอบ 2

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นสถาบันการเงินที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในปี 2567 โดยโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2567 สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ซึ่งโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 นี้ เป็นการยื่นข้อเสนอให้กับลูกหนี้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อดังกล่าวแล้วผ่อนไม่ไหว ธนาคารเกียรตินาคินจึงเสนอวิธีการช่วยเหลือโดยให้ลูกค้าที่ผ่อนรถต่อไม่ไหวให้นำรถมาส่งที่ธนาคารแล้วธนาคารจะนำไปขายทอดตลาด หากว่าขายได้ราคาที่ต่ำกว่าภาระหนี้ที่ค้าง ลูกหนี้ก็ไม่ต้องจ่ายในส่วนที่เหลือ

สำหรับคุณสมบัติของลูกค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ / kkp สินเชื่อ ต้องเป็นลูกค้าเดิมของสินเชื่อรถยนต์เช่าซื้อหรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากวิด 19 ในปี 2020-2024 เป็นต้นว่ารายได้ลดลง เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าที่เข้าร่วมพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดยังต้องมีรถยนต์ในสภาพที่สมบูรณ์และผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด อีกทั้งเจ้าหน้าที่จะประเมินปัจจัยอื่น ๆ ก่อนที่จะอนุมัติให้ท่านเข้าร่วมพักหนี้เกียรตินาคิน 2567

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 รอบ 3 ลูกหนี้จะได้ประโยชน์อย่างไร?

ใครที่ได้ติดตามข่าวพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดจะพอทราบว่าปัจจุบันธนาคารได้ขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคินเข้าสู่โครงการพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3แล้ว ซึ่งในโครงการเกียรตินาคินพักชําระหนี้รอบ 2ก็ได้รับกระแสจากลูกค้าสินเชื่อไปในแนวทางที่ดี อย่างไรก็ตาม สำหรับพักหนี้เกียรตินาคิน 2567หรือโครงการพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3ยังคงให้สิทธิประโยชน์กับลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยอยู่เหมือนเดิมไม่ต่างอะไรกับพักหนี้เกียรตินาคินรอบ 2

ประโยชน์ที่ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจจะได้รับจากการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ได้แก่ ลูกหนี้จะได้รับการลดค่างวดน้อยลงพร้อมทั้งได้รับการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระให้นานขึ้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเกียรตินาคินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับลูกหนี้แต่ละรายเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งก็นับได้ว่าพักหนี้เกียรตินาคิน 2567  เป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือลูกหนี้ให้มีภาระน้อยลงในช่วงเวลาดังกล่าว

ระหว่างรอการอนุมัติพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ต้องจ่ายค่างวดอย่างไร?

จากข้อมูลช่องทางเว็บไซต์ธนาคารเกียรตินาคินและระบบออนไลน์เช่นแอพเกียรตินาคินที่รับทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ 64 และสินเชื่อต่างๆ  ได้ระบุไว้ว่าในระหว่างที่รอการอนุมัติพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ลูกค้าที่เข้าร่วมพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดต้องชำระค่างวดตามสัญญาเดิมจนกว่าผลอนุมัติของธนาคารจะออกมา ทั้งนี้ การชำระเงินอย่างตรงเวลาตามสัญญาเดิมจะช่วยให้ท่านมีสถานะบัญชีปกติพร้อมเข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 แต่หากลูกค้าท่านใดที่ไม่ชำระเงินตามสัญญาอีกทั้งไม่ติดต่อกับธนาคารเพื่อชี้แจง ก็อาจจะทำให้ท่านไม่ผ่านการอนุมัติพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดได้ กรณีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับโครงการพักหนี้เกียรตินาคินรอบ 2ในรอบที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ท่านที่ผ่านการอนุมัติพักหนี้เกียรตินาคิน 2567ก็ถือได้ว่าได้รับการเยียวยาค่าใช้จ่ายได้พอประมาณหนึ่ง แต่ก็อย่าหลงระเริงจนใช้จ่ายเกินตัว เพราะหลังจากที่มาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกหนี้หมดลง ก็ต้องกลับมาชำระเงินตามปกติเช่นเดิม