ขั้นตอนลงทะเบียนกู้เงิน กยศ พร้อมช่องทางเช็คเงินเข้า กยศ (อัพเดทล่าสุด)

คุณสมบัติผู้กู้เงิน กยศ ลักษณะที่ 1 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

การกู้ กยศ เป็นการกู้เงินสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งการกู้เงิน กยศ ก็แบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณธ ได้แก่ กู้เงิน กยศลักษณะที่ 1 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และกู้ กยศ ลักษณะที่ 2 สำหรับผู้ศึกษาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงกู้เงิน กยศลักษณะที่ 1 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหลัก

คุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียน กยศ 2565เกี่ยวกับกู้เงิน กยศลักษณะที่ 1 ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 360,000 บาทต่อปี กำลังศึกษาในระดับ ม.ปลายขึ้นไปจนถึงขั้นปริญญาตรี พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดถึงจะขอเงินกู้ กยศจากหน่วยงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ นอกจากนี้ ผู้สมัครหรือผู้ลงทะเบียนยังต้องมีสัญชาติไทยและมีผลการเรียนดีถึงจะผ่านการอนุมัติกู้เงินเรียนดังกล่าวได้ 

ชำระกู้เงิน กยศอย่างไรให้หมดไว ๆ 

ในประเทศไทยมีคนจำนวนมากที่กู้เงิน กยศหรือทำการกู้เรียน กยศแต่กลับไม่สามารถชำระเงินได้ครบตามกำหนด ซึ่งทำให้ตนต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนด ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินให้มีปัญหา ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้วิธีชำระเงินกู้ กยศให้หมดไว ๆ เริ่มแรก ผู้ที่กู้เงิน กยศต้องวางแผนชำระเงินให้ดีเสียก่อน โดยเงินที่ท่านได้รับจากการทำงานควรหักเงินก่อนเพื่อกันไว้เป็นค่าใช่จ่ายหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จากนั้นจึงค่ายใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้จ่ายตามใจชอบแล้วค่อยมาชำระเงินกู้ กยศภายหลัง 

นอกจากนี้ ผู้ที่กู้เงิน กยศยังมีช่วงเวลาปลอดหนี้ ซึ่งในช่วงเวลานี้ทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะไม่คิดดอกเบี้ยกับเรา ซึ่งเราควรอาศัยจังหวะโอกาสนี้ชำระเงินต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะจะช่วยลดดอกเบี้ยได้เยอะ แต่ทว่าหลายคนกลับนำช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ยกู้เงิน กยศเหล่านี้ไปใช้จ่ายจนหมดก่อน จึงน่าเสียดายโอกาสอย่างยิ่ง

เอกสารที่จำเป็นต่อการสมัครกู้เงิน กยศ

สำหรับใครที่ต้องการกู้เงิน กยศนอกจากจะรู้วิธีกู้ กยศเบื้องต้นหรือขั้นตอนการกู้ กยศแล้ว เรื่องของเอกสารกู้ กยศก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้กู้เงิน กยศ สำหรับเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนประกอบไปด้วย เอกสารยินยอมเปิดเผยข้อมูลและบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ปกครอง หากมีใบสมรสให้นำมาด้วย นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังต้องนำเอกสารแสดงรายได้มาด้วยเช่นกัน กรณีที่ผู้ปกครองทำงานประจำให้ใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ในส่วนของผู้ปกครองที่ทำอาชีพอิสระให้ใช้แบบฟอร์มกยศ. 102 หรือ ใบรับรองรายได้ กยศแทน ซึ่งรายละเอียดของเอกสารชิ้นนี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อนึ่ง ท่านที่ดำเนินการกู้เงิน กยศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเช็คเงินเข้า กยศได้ที่แอพกยศ. Connect หรือไม่ก็เว็บไซต์ wsa.dsl.studentloan.or.th