สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพปี 64

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

ระหว่าง 20-59 ปี

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเพื่อธุรกิจรายย่อย

อาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีรายได้ประจำเท่า ๆ กันทุกเดือน นั่นหมายความว่าบางเดือนอาจจะได้รายได้มากกว่าที่คิดก็ได้ ซึ่งสินเชื่อกรุงเทพอาชีพอิสระเพื่อธุรกิจรายย่อยก็เป็นบริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพที่จะให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและฟรีแลนซ์ให้มีเงินทุนพัฒนาธุรกิจของตนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพดังกล่าวยังมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพให้ตั้งแต่ 20000 บาทจนไปถึง 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระเพื่อธุรกิจรายย่อยต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 8 ต่อปี และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี อาจกล่าวได้ว่าปี 2567 นี้ สินเชื่อกรุงเทพอาชีพอิสระเพื่อธุรกิจรายย่อยเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระที่มีดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อก็ไม่ได้เยอะจนเกินไป หลัก ๆ ก็มีบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารจดทะเบียนบริษัท และบัญชีเงินฝากย้อนหลัง เป็นต้น

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงพูนผล

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงพูนผล เป็นบริการกู้เงินอาชีพอิสระที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน แม้จะดูเหมือนว่าความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่วงเงินสินเชื่อของผลิตภัณฑ์สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงเทพบัวหลวงพูนผลก็มากถึง 100% ของราคาประเมิน อีกทั้งระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 10 ปี ซึ่งหากพิจารณาดูแล้ว ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในปี 2024 นี้ที่ต้องการเงินก้อนเร่งด่วน การใช้บริการสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระดังกล่าวอาจจะตอบโจทย์ท่านได้ในเวลานี้

หากจะถามว่าสินเชื่อกรุงเทพกี่วันอนุมัติ สำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงพูนผลจะใช้เวลาไม่เกิน 10 วันทำการ และท่านเองก็สามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพผ่านทางแอพบัวหลวงหรือเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากท่านประกอบอาชีพอิสระและต้องการเงินกู้ด่วนแต่ไม่รู้ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ ท่านก็อาจจะลองพิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงพูนผลไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระดูก่อนได้

ธนาคารกรุงเทพพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพจะอะไรบ้าง?

จากข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพได้ระบุไว้ว่าการจะผ่านการอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงเทพหรือสินเชื่อธนาคารกรุงเทพใด ๆ ก็ตามแต่ ต้องผ่านการพิจารณาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น เป้าหมายของการขอวงเงินสินเชื่อ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ประวัติทางการเงิน ความสามารถในการชำระสินเชื่อ และหลักประกัน โดยปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญทั้งหมดต่อการขอสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งก็อาจทำให้การพิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพไม่ผ่านได้คล้ายๆ กับสินเชื่อพนักงานบริษัท

ยกตัวอย่างเช่น หากมีผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพมีประวัติทางการเงินที่ดี แต่ถ้าไม่มีหลักประกันตามที่สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระกำหนดไว้ ก็ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ เพราะวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติค่อนข้างเยอะ หากผู้กู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือใครมาค้ำประกันอาจทำให้ธนาคารแบกรับความเสี่ยงมากเกินไปนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่ายๆ ไม่กำหนดรายได้

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

ถึง ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อกสิกรอนุมัติ 1 นาที อยู่ที่ไหนก็กู้ได้

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ให้เงินด่วน

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 10000 บาทชึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 24% ต่อปี

อายุ

ระหว่าง 20-70 ปี