ธอส สินเชื่อบุคคล

ธอส สินเชื่อบุคคล ช่วยเหลือผู้อยากมีบ้าน

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 25000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 13.5% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ธอส สินเชื่อบุคคล บ้านคนละหลัง สำหรับผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 25000 บาท 

ธอส สินเชื่อบุคคล 2567 ขึ้นชื่อเรื่องสินเชื่อบ้านเป็นอย่างมาก อาจจะเรียกได้ว่าในบรรดาสถาบันการเงินในประเทศไทยทั้งหมด ธนาคาร ธอส หรือชื่อเต็ม ๆ คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินที่มีความโดดเด่นเรื่องสินเชื่อบุคคลประเภทบ้านอย่างมาก ทั้งนี้ ธอส สินเชื่อบุคคล บ้านคนละหลัง เป็นหนึ่งในสินเชื่อธนาคาร ธอสที่เหมาะกับคนที่มีรายได้ต่ำ เพียงแค่ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 25000 บาท ก็สามารถลงทะเบียน ธอสได้เลยทันที

สำหรับช่วงปี 2567 นี้ หลายคนที่มีรายได้ต่ำอาจจะลังเลที่จะกู้ธนาคารธอส สินเชื่อบ้านคนละหลัง เพราะเกรงว่าตนจะผ่อนดอกเบี้ยธอส สินเชื่อบุคคลดังกล่าวไม่ไหว แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้สถาบันการเงินหลายแห่งรวมทั้งธนาคาร ธอส ได้มีมาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด19 เช่นนี้แล้ว ท่านสามารถกู้เงินธนาคาร ธอสได้อย่างสบายใจและไม่มีความกดดันเรื่องการเงินมากจนเกินไป

มีรายได้น้อย ก็มีที่อยู่เป็นของตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านธอส สินเชื่อบุคคล

ราว ๆ ต้นปี 2024 นี้ ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ธอส สินเชื่อบุคคล ให้กับกลุ่มพนักงานประจำและอาชีพอิสระที่มีรายน้อยถึงรายได้ปานกลางราว ๆ 25000 บาทขึ้นไป เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง พร้อมทั้งให้บริการลงทะเบียน ธอสผ่านทางออนไลน์ด้วยแอพ ธอส และเว็บไซต์ธอส อนึ่ง ธอส สินเชื่อบุคคลที่ทางธนาคารได้ออกแบบมานี้ล้วนเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ เพราะธนาคาร ธอสเองก็หวังให้ลูกค้าสามารชำระเงินที่กู้ธนาคารธอสไม่ลำบากจนเกินไป

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ธอส สินเชื่อบุคคลที่เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย เช่น สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB, สินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ หรือสินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ในส่วนของขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านรอรับการอนุมัติผ่านทาง SMS หรือการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภายหลังจากที่ท่านกู้เงินธนาคาร ธอส พร้อมกันนี้ ท่านยังสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ ธอสผ่านทางแอพ GHB ALL และทาง SMS 

ธอส สินเชื่อบุคคลพร้อมใช้ 2567 มีวัตถุประสงค์อย่างไร?

สำหรับธอส สินเชื่อบุคคลพร้อมใช้ 2567 เป็นบริการสินเชื่อธนาคาร ธอสที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ลงทะเบียน ธอสนำวงเงินที่ได้รับอนุมัติไปซื้อสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย ในส่วนของวงเงินธอส สินเชื่อบุคคลพร้อมใช้ 2567 ลูกค้าแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเต้าหน้าที่เป็นหลัก อีกทั้งระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน ดังนั้น ใครที่มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วแต่ต้องการเงินเพื่อไปซื้อสิ่งของเติมเต็มที่อยู่อาศัย ธอส สินเชื่อบุคคลพร้อมใช้ ก็เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยท่านได้ หากท่านเป็นพนักงานประจำที่อยากกู้เงินธนาคาร ธอสก็ให้นำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน มาติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงเวลาทำการ แต่ถ้าท่านเป็นลูกค้าที่มีอาชีพอิสระก็ให้นำทะเบียนการค้า เอกสารการเสียภาษี ภาพถ่ายกิจการ และสำเนาบัญชีเงินฝาก 12 เดือนย้อนหลังมาด้วย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินสดทันใจให้เงินด่วนได้จริงล่าสุด

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 6000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ

อายุ 18 ปีขึ้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิ์

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 15% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อนาโนฟีนิกซ์ติดปีกให้เงินไวมาก

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 33% ต่อปี

อายุ

ระหว่าง 20-60 ปี