สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566

สินเชื่อค้าขายออมสินเพื่อผู้ประกอบการปีนี้

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

สูงสุด 12% ต่อปี

อายุ

ไม่กำหนดอายุ

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี

ถ้าเราได้ลองเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 64 จะพบว่ามีบริการจำพวกสินเชื่อค้าขายออมสินหลายประเภท หนึ่งในสินเชื่อค้าขายออมสินที่มีความน่าสนใจคือสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 โดยสินเชื่อแม่ค้าของออมสินนี้มีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ในปี 2566 เพราะว่าอาชีพค้าขายเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากวิดค่อนข้างมาก เมื่อกำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัวลงก็ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้น้อยลงหรือขายไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสินเชื่อ street food มีวงเงินมากถึง 3 ล้านบาทต่อท่าน โดยรายละเอียดสินเชื่อในส่วนนี้ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินไม่เท่ากัน

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566ก็เป็นอีกประเด็นที่มีความน่าสนใจ เพราะระยะเวลาชำระสินเชื่อ street food นานถึง 10 ปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยในการชำระสินเชื่อแม่ค้านี้จะแตกต่างกันไปตามหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ซึ่งรายละเอียดสินเชื่อส่วนนี้เราสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 (สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย)

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เป็นหนึ่งในสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 โดยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (สินเชื่อแม่ค้า) และสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ สำหรับบริการสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้านี้ท่านจะได้รับวงเงิน 10000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน พร้อมทั้งลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน

คงกล่าวได้ว่าหากไม่มีสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566แล้ว กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขายรวมไปถึงหาบเร่แผงลอยอาจลำบากมากกว่านี้ เพราะอย่าลืมว่า บางคนขายของไม่ได้เลยก็มี ซึ่งสถายันการเงินทั่วไปที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566คงไม่อนุมัติให้ง่าย ๆ แน่นอน ฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นความโชคดีของลูกค้าธนาคารออมสินที่มีโอกาสได้ใช้บริการสินเชื่อค้าขายออมสินหรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งนี้

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ในช่วงโควิด

จากข้อมูลสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 64 จะพบว่ามีสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาชีพค้าขายค่อนข้างมาก หนึ่งในนั้นคือสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ซึ่งโดยหลักการทั่วไปก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับสินเชื่อออมสินในปีที่ผ่านมา เพียงแค่มีรายละเอียดสินเชื่อบางส่วนที่แตกต่างกัน เป็นต้นว่าสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 พร้อมอนุมัติวงเงินคนละเกิน 50000 บาท และไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารออมสินยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าออมสินได้ลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์แทนการมาติดต่อที่ธนาคารสาขาอีกด้วยในปี 2023 นี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้มาขอสินเชื่อออมสินห่างไกลเชื้อโควิด19 และมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการขอสินเชื่อออมสินที่ธนาคารสาขา ทั้งนี้ รายละเอียดสินเชื่อที่ยังคงเดิมไว้ก็คือ ผู้ที่ขอสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566จะได้รับการยกเว้นชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกหลังจากได้รับการอนุมัติ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อ scb อาชีพอิสระอนุมัติด่วนมาก

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

ระหว่าง 20-60 ปี

สินเชื่อบุคคลกสิกรรับเงินด่วนพร้อมบัตร

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

เพื่อนแท้เงินด่วน กู้เงินวันนี้ฟรีค่าสมัคร

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 10.44% ต่อปี

อายุ

อายุ 18 ปีขึ้นไป