ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

สินเชื่ออาชีพอิสระออมสินผ่านแอพ Mymo

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 19% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

การถือบัตรเครดิตหลายใบส่งผลอย่างไรต่อการขอสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

สินเชื่ออาชีพอิสระออมสินหรือบริการสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินเป็นสินเชื่อเงินก้อนที่ปล่อยให้กับผู้สมัครที่มีอาชีพอิสระ อย่างไรก็ตาม ผู้มีอาชีพอิสระที่ประสงค์จะกู้เงินด่วนออนไลน์สินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระอาจต้องสำรวจดูก่อนว่าท่านมีบัตรเครดิตในครอบครองเยอะจนเกินไปหรือไม่ ซึ่งหากท่านมีบัตรเครดิตมากไปและยังติดค้างชำระบัตรต่าง ๆ อยู่ ก็อาจจะทำให้ท่านไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระได้ ทางที่ดีท่านต้องไปจัดการภาระหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ก่อนแล้วจึงกลับมาขอสินเชื่อใหม่อีกครั้ง

แต่สำหรับท่านใดที่แม้ว่าจะมีบัตรเครดิตหลายใบแต่ชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด เช่นนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ 2566 หรือต่อให้เป็นสินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระออมสินรวมไปถึงโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 ล่าสุดก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะธนาคารประเมินแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง

โครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระสินเชื่อ 10000 บาท ผ่อนชำระดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

ก่อนจะมาถึงปี 2566 นี้ เมื่อปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้จัดตั้งโครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระสินเชื่อ 10000 บาทหรือจะเรียกว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ จุดเด่นของโครงการอาชีพอิสระ www gsb or th ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินคือคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือนเท่านั้น โดยผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการสมัครยืมเงินออมสินผ่านแอพ รับสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินผ่านทางออนไลน์ได้ที่แอพ MyMo พร้อมทั้งใช้บริการอาชีพอิสระเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000ได้ที่แอพ MyMo ได้เช่นกัน

จากความสำเร็จในโครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระสินเชื่อ 10000 บาท ในครั้งนั้นส่งผลมายังโครงการสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าในปี 2023 แต่ที่พิเศษกว่าเดิมคือวงเงินกู้อาชีพอิสระแม่ค้ามีมากถึง 50000 บาทต่อคน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาปัจจัยหลาย ๆ ด้านจากเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน 

โครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระ สินเชื่อ street food 

ในช่วงทีผ่านมาหลายท่านอาจจะได้ลองใช้บริการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ลงทะเบียนเช็คสถานะทางช่องทางออนไลน์อยู่บ้าง แต่ทว่าในปี 2566 นี้ ธนาคารออมสินได้มีโครงการอาชีพอิสระเช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน 10000 สินเชื่อ street food โดยให้คนที่ประกอบอาชีพอิสระกู้เงินได้ แต่ต้องเป็นอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารร้านน้ำหรือหาบเร่แผงลอยเท่านั้น ซึ่งผู้สนใจสมัครธนาคารออมสินอาชีพอิสระสินเชื่อบุคคลออมสิน street food ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งเปิดร้านค้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี สำหรับวงเงินสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินดังกล่าวให้กู้มากสุดไม่เกินคนละ 3 ล้านบาท มาพร้อมระยะเวลาผ่อนชำระที่นานถึง 10 ปี หากพิจารณาจุดเด่นหลาย ๆ ด้าน พบว่า โครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระสินเชื่อ street food เป็นอีกช่องทางเงินกู้อาชีพอิสระที่จะช่วยให้กิจการของท่านผ่านพ้นวิกฤติปี 2023 ไปได้

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อ kkp cash now ผ่านทรูวอลเล็ท

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 10000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

ระหว่าง 20-60 ปี

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีฟรีดอกเบี้ยช่วงแรก

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 20000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

ระหว่าง 20-59 ปี

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินช่วยเหลือลูกค้าล่าสุด

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 19% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป