สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม

สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิ์

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

สูงสุด 15% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

 สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม คิดดอกเบี้ยอย่างไร?

สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมหรืออีกชื่อก็คือเงินกู้ประกันสังคมอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไรนัก เพราะคนส่วนใหญ่จะมองว่าการขอสินเชื่อ ต้องติดต่อลงทะเบียนกับธนาคารเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมนั้นมีให้บริการอยู่จริง ๆ โดยจะคิดดอกเบี้ย 3% สำหรับผู้ที่กู้ประกันสังคมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและจะคิดดอกเบี้ย 5% สำหรับผู้ขอวงเงินสินเชื่อประกันสังคมแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทั้งนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมอนุญาตให้ผู้สมัครลงทะเบียนได้เฉพาะเจ้าของกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ และวงเงินสินเชื่อประกันสังคมก็จะมากน้อยไปตามจำนวนของลูกจ้าง ซึ่งวงเงินกู้ประกันสังคมมากสุดจะอยู่ที่ 15 ล้านบาท สำหรับกิจการที่มีลูกจ้าง 201 คนขึ้นไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งในปี 2567 นี้ ก็ต้องมาติดตามว่าสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมจะกำหนดเงื่อนไขขอสินเชื่อแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร 

เงื่อนไข สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้

เงื่อนไขสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ โดยทั่วไปแล้ว เงื่อนไขบริการกู้ประกันสังคมกำหนดไว้ว่าเจ้าของกิจการที่ต้องการขอสินเชื่อต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน อีกทั้งต้องดูแลลูกจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ถึงจะลงทะเบียนได้ อนึ่งโครงการประกันสังคมปล่อยสินเชื่อผู้ประกันตนล่าสุดก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกิจการให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นในช่วงปี 2020-2024 หรืออาจะมากกว่านี้ก็แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมคือยังช่วยให้กิจการของท่านไม่ต้องปลดหรือไล่พนักงานออก ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น นอกจากจะบั่นทอนจิตใจของพนักงานแล้ว พนักงานยังต้องลำบากในการหางานใหม่อีกด้วย

ในช่วงวิกฤติโควิด19 เช่นนี้ ทั้งนายจ้างกับลูกจ้างต่างต้องประสบปัญหาทั้งนั้น เพราะถ้ากิจการได้รับผลกระทบก็จะส่งผลต่อคนในองค์กรโดยรวมไปด้วย ซึ่งถ้าไม่มีสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมหรือโครงการเงินกู้ประกันสังคมก็อาจจะทำให้หลายชีวิตต้องลำบากมากกว่านี้ ดังนั้น นายเจ้าเจ้าของกิจการที่กำลังได้รับผลกระทบต้องศึกษาเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อประกันสังคมให้ดีและลงทะเบียนให้เร็วที่สุดเพื่อกอบกู้กิจการกลับคืนมาให้ได้

กิจการมีลูกจ้างแค่ 50 คน ก็ขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมได้

โครงการเงินกู้ประกันสังคมเป็นโครงการที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อประกันสังคมให้กับกิจการที่มีคุณสมบัติตรงตามสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมกำหนด ซึ่งกิจการใดที่มีลูกจ้างเพียงแค่ 50 คนก็สามารถขอสินเชื่อได้แล้ว โดยจะกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท รายละเอียดต่าง ๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์การเงินทั่วไป อย่างไรก็ตาม สำหรับธนาคารต่าง ๆ อาจจะมีสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมของตนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารออมสิน บริการสินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารกรุงไทย หรือจะเป็นสินเชื่อประกันสังคมกสิกร แต่ธนาคารเหล่านี้อาจจะใช้ชื่อเงินกู้ประกันสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งเราก็ต้องไปดูรายละเอียดในส่วนนี้อีกที แต่ถ้าใครไม่อยากลงทะเบียนกับธนาคารเหล่านี้ ก็สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมโดยตรงได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อบุคคลกสิกรรับเงินด่วนพร้อมบัตร

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

เงินฉุกเฉินกสิกรโควิด เยียวยาลูกค้ากสิกร

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อบุคคลไทยพาณิชย์ กู้ง่ายๆ ผ่ายแอพ

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุ

ระหว่าง 20-60 ปี