สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินช่วยเหลือลูกค้าล่าสุด

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

สูงสุด 19% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน เพื่อฟื้นฟูกิจการ

ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลออมสิน เพื่อฟื้นฟูกิจการ โดยวัตถุประสงค์ของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินดังกล่าวก็เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่าน โดยวงเงินการขอสินเชื่อของสินเชื่อออมสินส่วนบุคคลได้เหมือนการสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าล่าสุดเลย โดยขอมาเพื่อฟื้นฟูกิจการ หากเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนจะได้รับวงเงิน 20 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าจะได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลออมสินต้องติดตามดูอีกที

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี ทั้งนี้ ถือได้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน เพื่อฟื้นฟูกิจการ เหมาะกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิด19 ที่รัฐมีมาตรการให้ปิดร้านค้าในช่วงปี 2567 นี้ เพราะบางท่านมีขนาดกิจการค่อนข้างใหญ่ อีกทั้งมีพนักงานที่ต้องดูแลหลายร้อยชีวิต ซึ่งการขอสินเชื่อดังกล่าวนี้ก็พอจะช่วยเสริมสภาพคล่องกิจการของท่านให้ดำเนินต่อไปได้จนผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งวิกฤติเช่นนี้

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินสู้ภัยโควิด19

เมื่อพูดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 2567 หนึ่งในสินเชื่อบุคคลออมสินที่เป็นกระแสที่มีผู้สมัครลงทะเบียนจำนวนมากก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินสู้ภัยโควิด19 ซึ่งนัยหนึ่งถือได้ว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำประกันและเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลค้ำประกันหรือสินทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ไม่มีหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้ NPL นั่นเอง อีกทั้งต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

วงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินสู้ภัยโควิด19 จะอยู่ที่คนละไม่เกิน 10000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน พิเศษสุดไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก ยิ่งไปกว่านั้น การขอสินเชื่อธนาคารออมสินดังกล่าว ท่านไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาธนาคารออมสิน แต่สามารถสมัครทางออนไลน์ที่แอพออมสินได้เลย อนึ่ง สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินสู้ภัยโควิดไม่สามารถขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสิน ซึ่งจะได้คนละไม่เกิน 10000 บาทตามที่ธนาคารแจ้งไว้แต่แรก

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน โครงการธนาคารประชาชน เอกไปทำอะไรได้บ้าง?

สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 2567 โครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อบุคคลออมสินของปี 2024 ที่ให้ผู้สมัครขอสินเชื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามอเนกประสงค์ในวงเงินกู้ไม่เกินคนละ 50000 บาท ยกเว้นนำเงินจากสินเชื่อบุคคลออมสินไปปิดหนี้เสีย NPLs ของธนาคาร หรือนำไปซื้อสลากออมสิน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ลงทะเบียนต้องระมัดระวัง อีกทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินโครงการธนาคารประชาชน มีดอกเบี้ยที่ผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลต้องจ่ายในแต่ละเดือน หากไม่วางแผนการบริหารเงินดี ๆ ท่านอาจก่อหนี้เสียใหม่และเป็นภาระที่หนักขึ้นได้ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน คือ ต้องเป็นพนักงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับค้าขาย บริการ และผลิคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด19 และต้องไม่ได้ทำงานให้กับทางธนาคารออมสิน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

easy money โรงรับจำนำออนไลน์ได้เงินจริง

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

ถึง ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ

อายุ 15 ปีขึ้นไป

บัญชาเงินด่วนโอนเข้าบัญชีทันที

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 10000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ

ถึง ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ

ระหว่าง 20-57 ปี

สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิ์

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ

ถึง สูงสุด 15% ต่อปี

อายุ

อายุ 20 ปีขึ้นไป