ภัทรชัย

กรุงเทพ

สาขา

โอเรียนเต็ล

ประเภท

ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี

2260307257

ชื่อบัญชี

ภัทรชัย ตรีรัตน์


3 หมู่ที่15 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Tel.. 087-028-39

-สายหลักของทางร้านนั้นตัวผมเป็นคนชอบพระทวาราวดี ชอบในพุทธศิลป์ความเก่า เลยพยายามเสาะหาพระทวาราวดีเนื้อสวยๆให้กับลูกค้าขาประจำเรื่อยมา นำวันจะเริ่มหายากขึ้นราคาแพงขึ้นเพราะคนหันมาเล่นพระสายนี้มากขึ้น ของเก๊ก็มากขึ้นเช่นกัน ท่านใดชอบหรือสนใจพระทวาราวดี้ชิญครับมาส่องมาศึกษาแล้วท่านจะชอบเหมือนผมครับ

  เปิดร้านเมื่อ : 2005-09-25
  ปรับปรุงร้านเมื่อ : 2020-02-11
  ผู้ชมร้านทั้งหมด : 41,986
  วัตถุบูชาทั้งหมด : 15

Share

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน ภัทรชัย ซื่อสัตย์ จริงใจ ปลอดภัยจากพระเก๊ ขอคนที่เข้าชมร้านรวยๆๆๆ เป็นเศรษฐี กันทุกคนนะครับ

ข่าวสารจากร้านค้า

ยุคสมัยทวาราวดีพอสังเขป

ทวาราวดีได้พบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามลำดับดังนี้

1. ยุคแรกๆประมาณ พ.ศ. ๒๓๕ มีการเริ่มนำเข้ามาที่ นครปฐมในปัจจุบัน มีการสร้างโดยใช้ศิลปะ “คันธาระ” ในช่วงยุคต้นๆของทวาราวดี โดยการผสมผสานกับแนวคิดและศิลปะท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายพอสมควร อย่างเช่นพระกรุกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ศิลปะคันธาระ

2. ยุค2ประมาณ ปี พ.ศ. ๘๐๐ ก็พัฒนามาเป็นการใช้ศิลป์คุปตะ ที่ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” เป็นฐาน พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ใช่คนเช่น พระถ้ำเสือ พิมพ์ตุ๊กตา เป็นพระพุทธรูปที่ผสมผสาน "รูปสักการะ" เข้ากับ "พุทธ" เช่น พระกรุนาดูน นาคปรกพิมพ์ใหญ่ ศิลปะ "คุปตะ" และ พระกระดุมศรีวิชัย       ทางด้านประติมากรรม ศิลปะสมัยคุปตะส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมรูปมนุษย์มิใช่รูปสัตว์ หรือรูปมนุษย์ที่อยู่กับธรรมชาติ หรือถ้ามีก็เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น ไม่มีความสำคัญเหมือนกับสมัยมถุรา และอมราวดี ศิลปะคุปตะได้ถ่ายทอดสุนทรียภาพทางความงามออกมาให้ปรากฏ โดยการสร้างมนุษย์ให้มีความงาม สมบูรณ์แบบ เหมือนวัยหนุ่มสาว ประติมากรรมที่สร้างขึ้นจะเนียนเรียบ อาภรณ์ที่สวมใส่ก็แนบเนื้อ เหมือนผ้าที่เปียกน้ำ ทำให้แทบมองทะลุเข้าไปเนื้อในได้ ประติมากรรมชิ้นสำคัญที่สุดในสมัยนี้ คือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สลักจากหินทรายที่สารนาถ พุทธลักษณะมีรัศมีกลมใหญ่ สลักลวดลายพรรณพฤกษาประดับอย่างงดงาม ริ้วจีวรบางแนบเนื้อติดกับพระองค์คล้ายผ้าเปียกน้ำ พระพักตร์กลม พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์แสดงปางปฐมเทศนา(ปางแสดงธรรม) เบื้องล่างสลักเป็นรูปปัจวัคคีย์ และกวางหมอบ มีธรรมจักรคั่นกลาง ปัจวัคคีย์มีขนาดเล็กแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่มีรูปเคารพใดที่สวยงามเทียบกับพระพุทธรูปองค์นี้ได้ทั้งในความหมายและรูปแบบศิลปะ

3. ยุคที่3ของทวาราวดี ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๖๐๐ ที่ใช้ศิลปะ “ปาละ” เริ่มมีความอ่อนช้อยมากขึ้น มีรายละเอียดขององค์พระ และองค์ประกอบต่างๆมากขึ้น มีสัดส่วนของ “คน” มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็มีการแทรกศิลปะอินเดียใต้ “อมราวดี” เข้ามาอีกด้วย ที่เป็นช่วงปลายทวาราวดี และการเกิดของยุคอาณาจักรศรีวิชัย พ.ศ. ๑๓๐๐-๑๘๐๐ ที่มีความอ่อนช้อยและรายละเอียดของศิลปะมาก อย่างเช่นพระกรุดังต่อไปนี้ 

 พระกรุฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระทวาราวดียุคหลัง ที่ใช้ศิลปะ "ปาละ

 พระพุทธรูป "อวโลกิเตศวร" จาก ไชยา สุราษฎร์ธานี ศิลป "อมราวดี"

พระกรุหนองหลอด อุดรธานี ศิลปะ "อมราวดี"

 พระกรุพิมายยุคแรกๆ ที่ใช้ปราสาทหินเป็นเกศพระ ที่เป็นต้นแบบของปราสาทหิน "พิมาย" และนครวัด นครธม ในระยะต่อมา

4. ยุคทวาราวดีตอนปลาย ต่อกับยุคลพบุรี ได้มีการปรับรูปแบบของการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเชื่อมต่อกับแนวคิดของฮินดู มีทั้งการสร้างความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือปางหนึ่งของพระนารายณ์  “พุทธาวตาร” หรือเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดู เพื่อการกำจัดศาสนาพุทธ แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในอินเดีย  และได้มีการสร้างพระพุทธรูปเป็นเทพเจ้า มีเครื่องทรงแบบกษัตริย์ ควบคู่ไปกับการสร้างเทวรูปทั้งในยุค “ปาปวน” และยุค “บายน” ตามลำดับ การพัฒนาพุทธศิลป์ที่เป็นพุทธรูปแบบบริสุทธิ์มากขึ้น โดยเริ่มในยุคปลายลพบุรี ในกลุ่มพระ “ลำพูน” อู่ทอง เชียงแสน และสุโขทัย ที่มีความเป็น “พระ” มากกว่าเป็น เทพ หรือ ผี หรือ รูปสักการะ แต่ก็มีเอกลักษณ์ของศิลป์ประจำถิ่นปนอยู่ ทำให้มีความหลากหลายตามพื้นที่ และตามยุค ทั้งในเชิงศิลปะ เนื้อพระ และมวลสาร ยกตัวอย่างเช่น พระกรุดอยคำ ยุคทวาราวดี ที่เป็นต้นแบบของพระรอด ในยุคลำพูน หรือตอนปลายของลพบุรี

ขอขอบคุณบทความดีๆของ ดร.แสวง รวยสูงเนิน เป็นอย่างสูง

 

พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง

 

ศิลปะทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๖)
ลักษณะของพระพุทธรูปแสดงให้เห็นว่ารับอิทธิพลจากสมัยคุปตะ หลังคุปตะ และปาละ - เสนะ ของอินเดีย ซึ่งอาจได้รับมาโดยตรงจากอินเดีย หรือผ่านมาทางลังกา ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีของชนชาติมอญ ละว้า อยู่แถบ นครปฐม ราชบุรี อู่ทอง และกินพื้นที่ไปจนถึงภาคตะวันออก และภาค ตะวันออกเฉียงหนือแถบ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี และขึ้นมาทางเหนือแถบ ลำพูน ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี คือ พระเกตุมาลา เป็นต่อมนูน และสั้น พระพักตร์แบนกว้าง พระหนุป้าน พระนาฏแคบ พระนาสิกป้านใหญ่
พระโอษฐ์หนา พระหัตถ์และพระบาทใหญ่
ศิลปะศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๕)
เป็นประติมากรรมพุทธศาสนาแบบมหายาน พบรูปพระโพธิสัตว์มากกว่าพระพุทธรูป ลักษณะศิลปกรรมได้รับอิทธิพลจากอินเดียสมัยคุปตะ หลังคุปตะ และปาละ - เสนะ มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปกรรมใน อาณาจักรศรีวิชัยอยู่ทางภาคใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ชวาภาคกลาง และมีอาณาเขตมาถึงทางภาคใต้ของไทยมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ สมัยศรีวิชัยอยุ่มากมายทั่วไป โดยเฉพาะที่เมืองไชยา จ.สุราษฎร์ธานีนิยมสร้างรูปพระโพธิสัตว์มากกว่าพระพุทธรูป เนื่องจากสร้างตามลัทธิมหายานพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยมีลักษณะสำคัญ คือ พระวรกาย อวบอ้วนได้ส่วนสัด พระโอษฐ์เล็กได้สัดส่วน พระพักตร์คล้ายพระ พุทธรูปเชียงแสน

ศิลปะลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘)
พระพุทธรูปส่วนใหญ่ทำด้วยศิลาและโลหะสัมฤทธิ์ พบมากในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นของชนชาติขอม แต่เดิมเป็นศิลปะขอมแต่เมื่อชนชาติไทยเข้ามาครอบดินแดนแถบนี้ และมีการผสม ผสานศิลปะขอมกับศิลปะไทย จึงเรียกว่า ศิลปะลพบุรี ลักษณะที่สำคัญของพระพุทธรูปแบบลพบุรีคือ พระพักตร์สั้นออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีพระเนตรโปน พระโอษฐ์แบะกว้างพระเกตุมาลาทำเป็นต่อมพูน บางองค์ เป็นแบบฝาชีครอบ พระนาสิกใหญ่ พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระกรรณยาวย้อยลงมาและมีกุณฑลประดับด้วยเสมอ 

ศิลปะเชียงแสน หรือศิลปะล้านนา (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘)
เจริญรุ่งเรืองอยู่ทางภาคเหนือของไทย พระพุทธรูปมีทั้งหล่อด้วยโลหะ ศิลา รัตนชาติ และปูนปั้น ลักษณะทางศิลปะแบ่งเป็น ๒ ยุค คือเชียงแสนยุคแรก (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘) กับเชียงแสนยุคหลัง (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๑)มีลักษณะเก่าแก่มาก คาดว่ามีการสืบทอดต่อเนื่องของศิลปะทวาราวดี และลพบุรีในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศูนย์กลางของศิลปะ ล้านนาเดิมอยู่ที่เชียงแสน เรียกว่าอาณาจักรโยนกต่อมาเมื่อ พญามังราย ได้ย้ายมาสร้างเมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางของของอาณาจักรล้านนาก็อยู่ที่เมืองเชียงใหม่สืบต่อมาอีกเป็นเวลานาน ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปศิลปะล้านนา ซึ่งมักเรียกว่าแบบเชียงแสนคือพระวรกายอวบอูม พระ พักตร์อิ่ม ยิ้มสำรวม กระเกตุมาลาเป็นรูปต่อมกลมและดอกบัวตูม ไม่มีไรพระศกพระศกเป็นแบบก้นหอย พระขนงโก่งรับพระนาสิกงุ้มเล็กน้อยชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน พระอุระนูนดังราชสีห์ ท่านั่งขัดมาธิเพชร

 ศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๒๐)

นับว่าเป็นยุคของพุทธศิลปะไทย สร้างตามคติพุทธศาสนาฝ่ายหินยานหรือลัทธิลังกาวงศ์ พบมากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง)วัสดุที่ใช้สร้างพระพุทธรูปมักนิยมหล่อด้วยโลหะและปูนปั้น พระพุทธรูปสุโขทัย ถือว่ามีความงามตามอุดมคติไทยอย่างแท้จริง ลักษณะ สำคัญของพระพุทธรูปสุโขทัย คือ พระวรกายโปร่ง เส้นรอบนอกโค้งงาม ได้จังหวะ พระพักตร์รูปไข่ยาวสมส่วนยิ้มพองาม พระขนงโก่ง รับกับ พระนาสิกที่งุ้มเล็กน้อย พระโอษฐ์แย้มอิ่ม ดูสำรวม มีเมตตา พระเกตุมาลา รูปเปลวเพลิง พระสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระศกแบบก้นหอย ไม่มีไรพระศกพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยมีความงดงามมาก ที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห ์ พระศาสดา พระพุทธไตรรัตนายก และ พระพุทธรูปปางลีลา

ศิลปะอู่ทอง (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๒๐)
เจริญรุ่งเรืองมากในภาคกลางซึ่งแต่เดิมทวารวดีเคยรุ่งเรืองมาก่อน อิทธิพลทางศิลปะมีทั้งได้รับจากทวารวดี ขอม และสุโขทัย วัสดุที่ใช้สร้างพระพุทธรูปได้แก่โลหะ ปูนปั้น หินทรายและไม้ดังนั้นรูปแบบศิลปะจึงได้รับอิทธิพลของสกุลช่างต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปอู่ทอง คือ พระวรกายดูสง่าพระพักตร์ขรึม ดูเป็นรูปเหลี่ยม คิ้วต่อกันไม่โก่งอย่างสุโขทัยหรือเชียงแสน พระศกนิยม}ทำเป็นแบบหนามขนุน มีไรพระศก สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง พระเกตุมาลาทำเป็นทรงแบบฝาชี รับอิทธิพลศิลปะลพบุรีแต่ยุคต่อมาเป็น แบบเปลวเพลิงตามแบบศิลปะสุโขทัย 

 ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๓)

ได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากอู่ทอง ลพบุรี และสุโขทัยให้อิทธิพลต่อศิลปะรัตนโกสินทร์ วัสดุที่ใช้สร้างพระพุทธรูปได้แก่ ศิลา โลหะ และปูนปั้น เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ปี ตั้งแต่พ.ศ. ๑๘๙๓- ๒๓๑๐ ศิลปะการสร้างพระพุทธรูปในสมัย อยุธยาไม่ค่อยรุ่งเรืองนัก ไม่มีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัด ลักษณะทั่วไปจะเป็น การผสมผสานศิลปะแบบอื่นๆ มีพระวรกายคล้ายกับพระพุทธรูปอู่ทอง พระพักตร์ยาวแบบสุโขทัย พระเกตุมาลาเป็นหยักแหลมสูงรูปเปลวเพลิง พระขนงโก่งแบบสุโขทัยสังฆาฏิใหญ่ปลายตัดตรง หรือสองแฉกแต่ไม่ เป็นเขี้ยวตะขาบ แบบเชียงแสน หรือสุโขทัย ตอนหลังนิยมสร้างพระพุทธ รูปทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช

 ศิลปะรัตนโกสินทร์ (พุทธศักราช ๒๓๒๕ - ปัจจุบัน)

ในยุคแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการประดิษฐ์ปางพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นและตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา มักสร้างจำลองแบบจากพระพุทธรูปเก่าแก่ในยุคสมัยต่างๆ การสร้างพระพุทธรูป ล้วนแต่สืบทอดความงามและวิธีการ ของศิลปะอยุธยาทั้งสิ้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ มากขึ้นโดยเฉพาะชาติตะวันตก ทำให้ลักษณะศิลปะตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่ ประเทศไทย และมีอิทธิพลต่อศิลปะไทยในสมัยต่อมา หลังจากการเสด็จประ พาสยุโรปทั้ง ๒ ครั้งของ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้มีการนำเอาแบบอย่าง ของศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับศิลปะไทย ทำให้ศิลปะไทยแบบ ประเพณี ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นศิลปะไทย แบบร่วมสมัย ในที่สุด ลักษณะของพระพุทธรูปเน้นความเหมือนจริงมากขึ้น เช่น พระศรีศากยทศพลญาณฯ พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นพระพุทธรูปปางลีลาโดยการผสมผสานความงามแบบสุโขทัยเข้ากับความ เหมือนจริง เกิดเป็นศิลปะการสร้างพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์

สินค้าแนะนำ

พระปิดตายันต์ยุ่ง

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 221

Like 0 Dislike 0

พระปิดตายันต์ยุ่ง"รุ...

พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เชียงใหม่ ปี2497 โค๊ตเลข5ใต้ฐาน สภาพสวยผิวเดิมยังคงอยู่

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 339

Like 0 Dislike 0

พระรอด วัดชัยพระเกีย...

พระหลวงพ่อโต พิมพ์ปางมารวิชัย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.อยุธยา ปี2470 หายากมาก

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 366

Like 0 Dislike 0

พระหลวงพ่อโต พิมพ์ปา...

รูปหล่อบรรจุกริ่งพระอุปคุตหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ. สุพรรณบุรี ปี2470-2480

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 360

Like 0 Dislike 0

รูปหล่อบรรจุกริ่งพระ...

เหรียญพ่อท่านคล้าย...รุ่นพลับพลาชัยก่าไหล่ทอง...ปี13

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 186

Like 0 Dislike 0

เหรียญพ่อท่านคล้าย.....

พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ข้างยันต์ หลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศน์ ปี 2484

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 503

Like 0 Dislike 0

พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธ...

เหรียญเศรษฐีครบรอบ 100 ปีเกิด หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ปี2518

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 292

Like 0 Dislike 0

เหรียญเศรษฐีครบรอบ 1...

พระพิฆเนศ ศิลปะจับงวง พิมพ์ปั้น เนื้อตะกั่ว พุทธศิลป์ทางสายใต้

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 340

Like 0 Dislike 0

พระพิฆเนศ ศิลปะจับงว...

เหรียญพ่อท่านคล้าย พิมพ์ไหว้ข้าง ปี2502 บล๊อคผด ออกวัดวังตะวันออก

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 721

Like 0 Dislike 0

เหรียญพ่อท่านคล้าย พ...

เหรียญพ่อท่านซัง บล๊อกหลังยันต์ขาด (พ่อท่านสังข์ วัดดอนตรอ จ.นครศรีฯ)สร้างปี2534

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 264

Like 0 Dislike 0

เหรียญพ่อท่านซัง บล๊...

พระปิดตาผงกระดูกผี พระอาจารย์หนู วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ พิมพ์หลวงพ่อแก้ว เนื้อผงกระดูกผีผสมว่านยุคแรก ราวปี2484

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 319

Like 0 Dislike 0

พระปิดตาผงกระดูกผี พ...

พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน กรุวัดคูยาง จ.กำแพงเพชร

ราคา

ผู้ชม : 5,786

Like 0 Dislike 0

พระนางกำแพงกลีบบัว เ...

พระศิลปะทวาราวดี เนื้อดิน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย (หายากมาก)

ราคา

ผู้ชม : 2,531

Like 0 Dislike 0

พระศิลปะทวาราวดี เนื...

พระพิฆเนศวรดอกจันทร์เนื้อทองแดงเถื่อน จ.นครศรีธรรมราช

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 4,389

Like 0 Dislike 0

พระพิฆเนศวรดอกจันทร์...

พระยอดขุนพล กรุเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สภาพสวย เนื้อดำ (หายาก)

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 9,069

Like 0 Dislike 0

พระยอดขุนพล กรุเมือง...

รายการสินค้า

พระปิดตายันต์ยุ่ง

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 221

Like 0 Dislike 0

พระปิดตายันต์ยุ่ง"รุ...

พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เชียงใหม่ ปี2497 โค๊ตเลข5ใต้ฐาน สภาพสวยผิวเดิมยังคงอยู่

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 339

Like 0 Dislike 0

พระรอด วัดชัยพระเกีย...

พระหลวงพ่อโต พิมพ์ปางมารวิชัย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.อยุธยา ปี2470 หายากมาก

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 366

Like 0 Dislike 0

พระหลวงพ่อโต พิมพ์ปา...

รูปหล่อบรรจุกริ่งพระอุปคุตหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ. สุพรรณบุรี ปี2470-2480

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 360

Like 0 Dislike 0

รูปหล่อบรรจุกริ่งพระ...

เหรียญพ่อท่านคล้าย...รุ่นพลับพลาชัยก่าไหล่ทอง...ปี13

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 186

Like 0 Dislike 0

เหรียญพ่อท่านคล้าย.....

พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ข้างยันต์ หลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศน์ ปี 2484

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 503

Like 0 Dislike 0

พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธ...

เหรียญเศรษฐีครบรอบ 100 ปีเกิด หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ปี2518

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 292

Like 0 Dislike 0

เหรียญเศรษฐีครบรอบ 1...

พระพิฆเนศ ศิลปะจับงวง พิมพ์ปั้น เนื้อตะกั่ว พุทธศิลป์ทางสายใต้

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 340

Like 0 Dislike 0

พระพิฆเนศ ศิลปะจับงว...

เหรียญพ่อท่านคล้าย พิมพ์ไหว้ข้าง ปี2502 บล๊อคผด ออกวัดวังตะวันออก

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 721

Like 0 Dislike 0

เหรียญพ่อท่านคล้าย พ...

เหรียญพ่อท่านซัง บล๊อกหลังยันต์ขาด (พ่อท่านสังข์ วัดดอนตรอ จ.นครศรีฯ)สร้างปี2534

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 264

Like 0 Dislike 0

เหรียญพ่อท่านซัง บล๊...

พระปิดตาผงกระดูกผี พระอาจารย์หนู วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ พิมพ์หลวงพ่อแก้ว เนื้อผงกระดูกผีผสมว่านยุคแรก ราวปี2484

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 319

Like 0 Dislike 0

พระปิดตาผงกระดูกผี พ...

พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน กรุวัดคูยาง จ.กำแพงเพชร

ราคา

ผู้ชม : 5,786

Like 0 Dislike 0

พระนางกำแพงกลีบบัว เ...

พระศิลปะทวาราวดี เนื้อดิน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย (หายากมาก)

ราคา

ผู้ชม : 2,531

Like 0 Dislike 0

พระศิลปะทวาราวดี เนื...

พระพิฆเนศวรดอกจันทร์เนื้อทองแดงเถื่อน จ.นครศรีธรรมราช

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 4,389

Like 0 Dislike 0

พระพิฆเนศวรดอกจันทร์...

พระยอดขุนพล กรุเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สภาพสวย เนื้อดำ (หายาก)

ราคา

โทรถาม

ผู้ชม : 9,069

Like 0 Dislike 0

พระยอดขุนพล กรุเมือง...

Copyright © 2003-2014 Krusiam.com All rights reserved. 

กลับด้านบน